Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Samorząd uczniowski

Jesteśmy grupą uczniów składającą się z reprezentantów każdego rocznika.

W tym roku szkolnym, obserwując potrzeby naszej społeczności, skupiamy się na działaniach mających na celu ulepszenie i ocieplenie przestrzeni do nauki i odpoczynku dla uczniów. Dodatkowo staramy się stwarzać możliwości ciekawych projektów i akcji charytatywnych.

Rozbudowaliśmy również redakcję gazetki szkolnej, którą wydajemy co miesiąc.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Nadia Życzkowska (IB1 A)

Wiceprzewodnicząca: Alicja Wyszyńska (IB1 A)

Media: Gabriela Ćwiąkała (IB1 A), Justyna Litwa (pre-IB2 B), Szymon Bernaś (IB2 C)

Przedstawiciele pre-IB2: Michał Pulchny (pre-IB2 D), Jan Twardowski (pre-IB2 C)

Przedstawiciele pre-IB1: Natalia Zychal (pre-IB1 C), Urszula Wardzała (pre-IB1 C)

KEmonthly - miesięcznik wydawany przez Samorząd Uczniowski Kolegium Europejskiego

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121