Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Zarząd Kolegium Europejskiego

Krzysztof Felpel – Prezes Zarządu

Piotr Dewera – Wiceprezes Zarządu

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

Agnieszka Sańka – dyrektor szkoły

Edyta Zając – wicedyrektor szkoły, koordynator ds matury międzynarodowej IB

Nauczyciele Kolegium Europejskiego

Nauczyciele w Kolegium Europejskim posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, co pozwala im prowadzić zajęcia w międzynarodowym i dwujęzycznym środowisku. Są zaangażowani w pracę z młodzieżą i podejmują wysiłek, aby stworzyć inspirujące oraz otwarte na dialog lekcje.

Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, rozwijaniu się oraz zdobywaniu nowych doświadczeń. Ich głównym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kreatywności oraz krytycznego myślenia u uczniów.

Współpraca z młodzieżą wymaga od nauczycieli elastyczności, empatii oraz zdolności do zrozumienia różnorodności kulturowej i językowej. Poprzez aktywne angażowanie się w życie szkolne, organizację dodatkowych zajęć oraz wsparcie uczniów w ich rozwoju osobistym i akademickim, nauczyciele Kolegium Europejskiego odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości młodych ludzi. Ich pasja do nauczania oraz gotowość do ciągłego doskonalenia sprawiają, że szkoła staje się miejscem dynamicznym, inspirującym oraz sprzyjającym rozwojowi każdego ucznia.

NAUCZYCIELE UCZĄCY W KOLEGIUM EUROPEJSKIM W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

Nauczyciele uczący w Kolegium Europejskim. Liceum z Maturą międzynarodową IB w roku szkolnym 2023-2024

Koordynator ds projektów międzynarodowych i wymian    

Kulesza Małgorzata 

Język polski
Hliwa Agnieszka
Kiedyk Natalia – Polish A LIT, filozofia
Kurowska Katarzyna
Michalska Małgorzata – Polish A LIT, język angielski, English B, instruktor zajęć teatralnych
Pasieka Klaudia 

Język polski jako obcy
Jurusik Jolanta        

Język angielski
Fretschel-Hojarski Andrzej – English A LIT, English B
Gridley James – Native Speaker                                                             
Michalska Małgorzata – Polish A LIT, English B, instruktor zajęć teatralnych              
Panecka    Ewa – English A LIT, English B  
Przybył Michalina
Solarczyk Dominique – Native Speaker
Tratkiewicz Wiktor – English B
Załęski Kamil

Język hiszpański
Baran Renata   
Jasnos Justyna 
Oziębła Katarzyna – Spanish B, Spanish ab initio, opiekun Samorządu Uczniowskiego      

Język francuski
Kamińska Anna 

Język niemiecki
Kula Bożena – German A LIT, German B
Studnicka Katarzyna

Russian A LIT     
Treiman Lidia 

Historia
Ciemała Grzegorz 
Gogosz Remigiusz 
Korban Tomasz
Konieczny Paweł  – History, HIT, TOK, EE Coordinator  

HIT
Ciemała Grzegorz 
Gogosz Remigiusz 
Konieczny Paweł – History, TOK, EE Coordinator  
Korban Tomasz 

Matematyka
Łachut Urszula      
Opolska Ewa – Mathematics AI        
Szafran – Florian Estelle – Mathematics AI, Mathematics AA   
Wyciszczok Ewa – Mathematics AI, Mathematics AA 

Fizyka
Walczak Małgorzata – Physics        

Biologia
Klocek-Górka Beata – Biology, CAS Coordinator
Sobocińska Zuzanna – biologia, CAS Supervisor     

 Chemia
Gawlak Karolina – Chemistry
Romańska Alicja

Geografia
Owoc Katarzyna
Koczański Tomasz
Tracz Mariola – Geography 

Business management  + Economics    
Belniak Magdalena

Informatyka
Całko Grzegorz   

Computer science
Całko Grzegorz   

Business Management
Markiewicz Piotr 

Biznes i zarządzanie
Markiewicz Piotr

Etyka
Cierlikowski Krzysztof

Filozofia
Kiedyk Natalia  

Religia
Kapała Aneta  

 Plastyka
Grudniewska Katarzyna – Visul Arts         

Edukacja dla bezpieczeństwa
Jurek Justyna  

Nauczyciel bibliotekarz
Morris Anna
Yudintseva Iryna

Sport exercise&health science   
Kucharska Anna 

Wychowanie fizyczne
Ostafin Marcin
Stec Kaja
Wajda Marcin
Wala Łukasz

Psychologia
Steć Małgorzata – Psychology   
Pawlak Adrianna – Psychology 

 Pedagog szkolny
Pawlak Adrianna – Psychology
Wac-Włodarczyk Weronika – doradca zawodowy, trener Brain Core    

Psycholog szkolny
Steć Małgorzata
Pawlak Adrianna

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121