Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Akredytacja Erasmusa dla Kolegium Europejskiego w Krakowie na lata 2021-2027 - kolegiumeuropejskie.com

    You Here!-
  • Home
  • -Akredytacja Erasmusa dla Kolegium Europejskiego w Krakowie na lata 2021-2027

Akredytacja Erasmusa dla Kolegium Europejskiego w Krakowie na lata 2021-2027

W dniu 26 lutego 2021 Agencja Narodowa Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację w akcji 1 Mobilność uczniów i kadry. Wniosek opracowany przez naszą szkołę uzyskał pozytywną akceptację ekspertów  i Kolegium Europejskie otrzymało Akredytację na lata 2021-2027. 

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z międzynarodową mobilnością kadry i uczniów w programie Erasmus+ bez konieczności udziału w corocznych konkursach wniosków.

Fundusze otrzymane z programu Erasmus Plus wspierają w naszej szkole następujące  wyjazdy zagraniczne uczniów i pracowników.

Pracownicy szkoły - mobilność w ramach Erasmus+

prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment): działanie to pozwala nauczycielom  na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą

zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników 

obserwacja pracy (job shadowingzapewnia nauczycielom, członkom kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkoły możliwość spędzenia pewnego okresu w szkole partnerskiej za granicą 

Uczniowie

grupowa mobilność uczniów : grupa uczniów z naszej szkoły spędza czas na nauce  razem ze swoimi rówieśnikami w szkole partnerskiej w  innym kraju

Szkoły i instytucje partnerskie

Jakobstad Gymnasium – Finlandia

Atlanten VGS – Norwegia

Hjalmar Stromerskolan – Szwecja

I.E.S. Acebuche – Hiszpania

Instituto Statale di Instruzione Supereriore „Il Pontormo” w Empoli – Włochy

Gymnasium Lehrte – Niemcy

Szkoły języka angielskiego- Malta, Cypr, Irlandia

Więcej informacji na stronie projektu

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121